Buiksloterweg 99, 1031 CJ, AmsterdamMa - Vrij: 07:00 - 17:00 /

Actueel

10x de meerwaarde van het gebruik van online vragenlijsten

Regelmatig wordt de vraag gesteld wat de meerwaarde is van het gebruik van vragenlijsten. Hieronder gaan wij in op een aantal voordelen van het gebruik van vragenlijsten.

1. De patiënt heeft de tijd om na te denken over het antwoord.
Als je bij de dokter zit, ben je in gesprek. De dokter stelt een vraag en de patiënt geeft antwoord. Als de patiënt de deur uitloopt, bedenkt hij zich dat zijn antwoord niet juist was, of dat hij nog vragen had.

Als de patiënt vooraf aan het consult de vragenlijst invult, kan hij rustig de vragen beantwoorden. Hij heeft de tijd om over zijn antwoorden na te denken. Ook geeft het de patiënt de tijd om te bedenken wat hij precies wil vragen.

2. Door het gebruik van vragenlijsten bereidt de patiënt zich op het consult voor.
De patiënt vult vragenlijsten in vooraf aan het consult. Door de vragen die er gesteld worden krijgt de patiënt een idee waarover het consult gaat. Hierdoor kan de patiënt beter bedenken waarover hij zelf vragen heeft. Ook kan de patiënt aangeven dat hij een bepaalde vraag nog niet heeft beantwoord. Hierdoor krijgt het consult meer diepte.

3. Meertalig
De vragenlijsten zijn beschikbaar in meerdere talen. Hierdoor kunnen ook patiënten die het Nederlands niet of niet goed beheersen hun klachten doorgeven aan de dokter. Dit lost een hoop communicatieproblemen op.

4. Er komen andere dingen boven water
Door het invullen van de vragenlijst krijg je antwoorden op vragen van onderwerpen waar je anders niet aan toe komt.

Onlangs ontvingen wij een email van een gebruiker. Deze gebruiker gaf aan dat zij een patiënt op het spreekuur kreeg vanwege zijn diabetes. Uit de ingevulde vragenlijst bleek dat de patiënt wilde stoppen met roken. Dit onderwerp had de huisarts niet aangesneden als de patiënt geen vragenlijst had ingevuld.

5. Moeilijk bespreekbare onderwerpen
Er zijn onderwerpen waar de meeste mensen niet makkelijk over praten. Door het gebruik van vragenlijsten die digitaal worden ingevuld, verklein je de stap naar de huisarts. De patiënt kan zijn probleem aankaarten zonder de ogen van de zorgverlener op hem gericht.

6. Eerlijke antwoorden
Hoeveel glazen alcohol drinkt u per dag? Als u deze vraag direct aan uw patiënt stelt komt er vaak een mooier antwoord uit dan hoeveel er in werkelijkheid wordt gedronken.

Gebruikers van het systeem geven aan dat zij het gevoel hebben dat patiënten vragen eerlijker beantwoorden via Health Communicator.

7. Tijd
Door het gebruik van een digitaal anamnese systeem heeft de arts heeft meer tijd om tot een goed gesprek te komen. De arts weet welke klachten de patiënt heeft voordat hij binnenkomt.

8. Winst in effectiviteit
Het gebruik van digitale anamnese leidt tot een kwalitatief beter consult. Ook kan er beter en uitgebreider advies aan de patiënt worden gegeven.

9. Efficiëntie
Het invullen van vragenlijsten levert tijdbesparing tijdens het consult op. De patiënt heeft de lijst met vragen al beantwoord, je kan direct door naar het inhoudelijke gedeelte!

10. Kostenbesparing
Daarnaast helpt het gebruik van vragenlijst bij het verminderen van de kosten in de gezondheidszorg, omdat er minder misverstanden ontstaan door communicatieproblemen. Er wordt daardoor minder vaak onnodig doorverwezen naar 2e lijn.

Door de meertalige mogelijkheden van het systeem, hoef je minder of geen gebruik te maken van de tolkentelefoon. Ook dit drukt de kosten!

Vragen? Neem contact met ons op!

Deel dit bericht