Buiksloterweg 99, 1031 CJ, AmsterdamMa - Vrij: 07:00 - 17:00 /

Actueel

De relatie tussen beperkte gezondheidsvaardigheden en gezondheid

Er is een duidelijke samenhang tussen beperkte gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid. Ouderen, laagopgeleiden en niet-westerse migranten zijn sterker vertegenwoordigd in de groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het voorkomen van astma en COPD, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en psychische problemen is bij deze groepen beduidend hoger dan bij andere bevolkingsgroepen.

Als voorbeeld de cijfers over diabetes:

  • 5,2% van de laagst geletterde mannen hebben diabetes tegenover 1,5% van de hoogst geletterden.
  • Voor vrouwen is dat respectievelijk 6% en 0,9%.

Ook bij de sterftekans zien we verschillen. Ouderen met lage gezondheidsvaardigheden hebben een anderhalf tot tweemaal hogere kans op voortijdige sterfte dan ouderen met adequate gezondheidsvaardigheden.

Het wonen in een achterstandsbuurt blijkt, onafhankelijk van sociaaleconomische status, de gezondheid negatief te beïnvloeden. De clustering van ongunstige omstandigheden vergroot de gezondheidsverschillen.

Voor laaggeletterden is het moeilijk om gezondheidsadviezen te begrijpen, erover te communiceren en deze toe te passen. De meeste van hen hebben dan ook lage gezondheidsvaardigheden.

Gezondheidsvaardigheden of ‘health Literacy’ zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Voor kwaliteit en toegankelijkheid van zorg zijn gezondheidsvaardigheden noodzakelijk.

Bron: Kenniscentrum Pharos

Deel dit bericht