Buiksloterweg 99, 1031 CJ, AmsterdamMa - Vrij: 07:00 - 17:00 /

Actueel

In de wachtkamer bij de dokter

In een artikel over het gedrag van patiënten in de wachtkamer dat ik onlangs op internet las wordt een tiental indringende vragen gesteld, die ik hieronder, vrij vertaald in het Nederlands, citeer. De elfde vraag heb ik zelf naderhand aan het lijstje toegevoegd:

 1. Hoe lang denkt u dat uw patiënt gemiddeld in uw wachtkamer verblijft per bezoek aan uw praktijk?
 2. Hoe denkt u dat mensen hun tijd besteden tijdens het wachten op hun afspraak in de wachtkamer?
 3. Wat voor medische informatie heeft u voor uw patiënt klaarstaan in de wachtkamer?
 4. Verwijst u uw patiënt naar medische materialen in de wachtkamer?
 5. Heeft u het gevoel dat het wachten in de wachtkamer bijdraagt aan de medische kennisoverdracht aan uw patiënten.
 6. Welke klinische uitleg geeft u telkens weer aan uw patiënten?
 7. Welke informatie zou u uw patiënt willen laten bekijken, vóórdat hij uw spreekkamer binnenkomt?
 8. Hoe zou medische informatie beter bij uw patiënt terecht kunnen komen terwijl hij in de wachtkamer zit?
 9. Welk percentage van uw patiënten zou goed overweg kunnen met een simpele audiovisuele presentatie op een tablet computer?
 10. Wat zijn de verhalen die u het vaakst vertelt in uw spreekkamer?
 11. Hoeveel denkt u dat uw patiënt na 24 uur nog weet, van hetgeen wat u hem daarvoor verteld heeft?

Uit:  “Waiting room education in a community health system : provider perceptions and suggestions” van Noor Beckwith et all. (online publicatie van 21 april 2016).

Wachtkamer

Zoals u ziet zijn het eenvoudige vragen. De eerste vijf vragen gaan over de wachtende patiënt. Niet alleen in de Verenigde Staten van Amerika, maar zeker ook in Nederland zijn de antwoorden op deze vragen even simpel als onthutsend. Een patiënt verblijft gemiddeld zo’n 23 minuten in de wachtkamer. Daar verdoet hij zijn tijd met het lezen van een blaadje of het spelen met zijn smartphone. Behalve een wachtkamertelevisie met wat algemene informatie over het weer, praktijkzaken, of een item uit Nu.nl, zijn er in het gunstigste geval wat standaard folders in de wachtkamer te vinden van de NHG, of van de specialistenkring in het geval van een ziekenhuis. Daarnaast vindt men als medische informatie alleen de  medische rubrieken in respectabele bladen  als “Elle”, of “55+”.

Het moge duidelijk zijn dat van het verblijf in de wachtkamer geen gezondheidswinst te verwachten is. De volgende vijf vragen uit het artikel van Noor Beckwith gaan over de dokter. Het contact met de dokter duurt gemiddeld zo’n 10 minuten. Dat is minder dan de helft van de geïnvesteerde wachttijd.  Van die 10 minuten is de dokter een groot deel van zijn tijd bezig om telkens opnieuw uitleg te geven over het natuurlijke verloop van een ziekte, over een gezonde lifestyle  of over de werking van medicijnen. Een groot gedeelte van de mensen heeft tegenwoordig een computer, smartphone of tablet. Zelfs bij de anderstalig groepen is het percentage gebruikers van dit soort systemen heel erg hoog in Nederland: ruim 90 %  van de mensen heeft via één van deze apparaten toegang tot het internet. We doen als dokters erg ons best om dingen aan patiënten duidelijk te maken. Keer op keer opnieuw.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat als de patiënt de deur van de spreekkamer uitloopt, hij zich nog slechts de helft van het gesprek herinnert. Na een uur is dat nog 25 % en na een dag blijft er nog slechts 15 % van het vertelde hangen. In het geval van een nare boodschap, of bij een laaggeletterde of anderstalige patiënt , liggen deze percentages veel lager. Een nare boodschap reduceert het verhaal tot het rondzingen van de boodschap. De rest verdwijnt in de prullenmand van onze hersenen.

Laaggeletterde of anderstalige patiënten onthouden vaak slechts 1 % van het verhaal en soms nog de verkeerde…  Je kunt je afvragen of wij als dokters optimaal bezig zijn met onze tijd en met die van onze patiënten? Eigenlijk zou je als dokter  willen dat een  patiënt al vóór het consult op de hoogte is van de belangrijkste zaken. Daarmee zou er meer tijd overblijven om de vraag van de patiënt beter te exploreren. Ook zou er  door de herhaling van de boodschap, meer informatie bij de patiënt blijven hangen. Dit is alleen mogelijk zijn met wat men een “narrow casting system” noemt. Een veilig, gecertificeerd, klantvriendelijk systeem, waarmee de patiënt op zijn smartphone of op een computer in de wachtkamer informatie ontvangt over zijn vragen, als voorbereiding op het consult, of om thuis, samen met de familie, nog eens na te lezen. U raadt het al. Zo’n systeem bestaat nu. Ze noemen het de “Health Communicator”. U bepaalt de inhoud, wij leveren de boodschap af bij uw patiënt, thuis, onderweg, of in de wachtkamer.

Hans Nederhof, huisarts Juni 2016

Meer informatie over de Health Communicator
Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven!

Deel dit bericht